Beskæring

Anlægsgartneren i Havris  tilbyder beskæring af buske og træer ud mod fortove, stier, veje, grønne områder og legepladser.

 

Vi anbefaler beskæring af hække i byområder to gange om året, så træ eller hæk ikke vokser ud over vejareal inden den næste beskæring. I visse tilfælde er det en god idé at fælde træet, hvis det er planet for tæt på vejskellet.

 

Hvis du er i tvivl om en ejendomsbeplantning overholder fritrumsprofilet (mål fra skel til offentlig vej/sti/plads), så kontakt Anlægsgartneren i Havris og få styr på reglerne.

 

Vi gør venligst opmærksom på, at kommunen ifølge vejreglerne har hjemmel til, efter skriftlige påbud, at beskære grene, træer og buske i fritrumsprofilet på ejendommens regning, hvis man ikke selv gør det.

 

Vi udfører arbejde for både private, kommuner, virksomheder, boligforeninger, boligselskaber mm. i hele Midtjylland. Ring til os på 29 87 51 01 og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

Til forsiden